بیداری کندالینی برابر است با رسیدن به تجربه سامادی یا تجربه یگانگی با هستی

در بودیسم این تجربه را به نام آگاهی وجد و سرور می شناسند .زیرا این کلمات را متناسب با

تجربه سامادی یافته اند


وقتی فرد تصمیم میگیرد سامادی را تجربه کند نیاز به یک گورو یا استاد پیدا می کند زیرا بیداری

کندالینی ممکن است به فرد نا آگاه صدمه بزند

خود کندالینی به خودی خود به کسی صدمه نمی زند بلکه این فرد نا آگاه است
که با نا آگاهی خود به خود صدمه میزند

پس توصیه میشود که نا آگاهانه عملی انجام ندهید و حتما"زیر نظر یک فرد کاملا" آگاه تمرینات خود را شروع کنید

کندالینی پس از بیداری به مانند یک مار شروع به حرکت به بالا می کند البته این حرکت رو به بالا مستلزم تمرینات خاص خود می باشد که در این مورد صحبت خواهیم کرد

از آنجا که مار خطر ناک و حرکتی آرام دارد آنرا برای نماد کندالینی پذیرفته اند

نکته ای که قبل از بیداری کوندالینی باید بدانید این است که حتما" باید سه چاکرای اول بیدار باشند تا به فرد آسیب نرساند

وقتی کندالینی به چاکرای هفتم میرسد تجربه ای بسیار عرفانی که ما آنرا در عرفان اسلامی به نام فنا وبقا آنرامیشناسیم دست میدهد که با هیچ تجربه ای نمی توان آنرا مقایسه کرد


این تجربه تنها نصیب کسانی خواهد شد که با تمرینات منظم وپشتکاری بسیار زیاد گام به سوی آزادی بر میدارند.


+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۵/۰۶/۱۴ساعت 16:0  توسط پرانا |